מדפסת צבע HP CP3525

מכונת צילוםתכונות עיקריות

 

מדפסת לייזר צבעונית, חדישה איכותית ומהירה.
מ
הירות הדפסה: 30 עמודים לדקה.
זמן עד להדפסת עמוד ראשון: עד 11 שניות.
גודל נייר:  A4
רזולוציה בהדפסה: .1200X1200 .dpi
מעבד: 515 מגה הרץ.
זיכרון סטנדרטי: 256 מגה בייט.
קיבולת נייר: מגירה ל 250 דפים + מגש ל- 100 דפים.
תא פלט ל 250 דפים.
תמיכה בכל מערכות ההפעלה למחשבים.
קישוריות: יציאת Hi-Speed USB 2.0, יציאה מקבילית תואמתIEEE 1284-B, 2 חריצי EIO פתוחים, שרת הדפסה משובץ HP Jetdirect Fast Ethernet.
שפות הדפסה סטנדרטיות: אמולציית HP Postscript Level 3, PDF 1.3.HP PCL 6, HP PCL 5e