מדפסת HP P4015

מדפסת HP P4015 

תכונות עיקריות

מדפסת לייזר שחור לבן, חדישה, איכותית ומהירה

מהירות הדפסה:52  עמודים לדקה.
זמן עד להדפסת עמוד ראשון: פחות מ- 8.5 שניות.
גודל נייר: A4.
רזולוציה בהדפסה: .1200X1200 .dpi
מעבד: 540 מגה הרץ.
זיכרון סטנדרטי: 128 מגה בייט.
קיבולת נייר: מגירה ל-500 דפים + מגש ל- 100 דפים.
תא פלט ל- 500 דפים.
תמיכה בכל מערכות ההפעלה למחשבים.
קישוריות: יציאת Hi-Speed USB 2.0, יציאה מקבילית תואמת IEEE 1284-B, 2 חריצי EIO פתוחים, שרת הדפסה משובץ  HP Jetdirect Fast Ethernet.
שפות הדפסה סטנדרטיות:HP PCL 6, HP PCL 5e,אמולציית HP Postscript Level 3, PDF 1.3.