362/Konica Minolta bizhub 282

השכרת מכונות צילום משולבתתכונות עיקריות:

מכונת צילום הכוללת הדפסה וסריקה ברשת, פידר ודופלקס.

מהירות צילום 28/36 דפים בדקה (4A).
גודל נייר (מקור והעתק) מרבי לצילום: 3A.
2 מגירות נייר ל- 500 דפים כ"א, עד לגודל 3A.
מגש הזנה ידנית עד ל- 150 דפים ועד גודל 3A.
מיון דיגיטלי (שתי וערב).
כרטיס מדפסת וסריקה ברשת מובנה.
רזולוציה: 600 DPI.
זיכרון: 192 MB.
עדשת זום מעולה – 25% – 400%.
בחירת גודל נייר אוטומטית והתאמת זום אוטומטית.
יעד סריקה: FTP/SMB/MAIL BOX.
מהירות סריקה עד 70 דפים בדקה (700dpi).
מזין נייר אוטומטי דו צדדי (פידר דופלקס), עד 80 דפים.
צילום/הדפסה דו צדדי מובנה (דופלקס).

תוספות אפשריות:

מגירות נייר.
ארונית מקורית.
יחידת פקס.