DEVELOP Ineo 758 

תכונות עיקריות:

מכונות צילום מקצועית לשימושים גדולים, הכוללת הדפסה וסריקה ברשת, פידר ודופלקס ומסך מגע צבעוני גדול.

 • צילום, הדפסה, סריקה
 • מהירות הדפסה: 75 דפים לדקה
 • עומס עבודה: 50,000 בחודש
 • קיבולת נייר: 4 מגשי נייר + בייפס סה”כ 4,015 דף
 • גודל נייר: A5-A3
 • דופלקס: מובנה
 • מס’ העתקים בצילום:1-9,999
 • זום בצילום:25%-400%
 • חיבור רשת: מובנה
 • פידר ל- 300 דף, סורק דו צדדי בו זמני עד 240 IPM
 • HDD מובנה
 • אופציות: מגשי נייר ויחידות גימור הידוק וקיפול