Konica Minolta bizhub PRO 950

Konica Minolta bizhub PRO 950 תכונות עיקריות:

מכונת צילום תעשייתית, מקצועית, הכוללת חיבור מלא לרשת ומסך מגע צבעוני גדול.

צילום:

מהירות צילום/הדפסה: 95 דפים לדקה.
גודל נייר: .A6, A5, A4,A3. 100x140mm – 314-460mm
רזולוציה: 600 / 600 DPI.
העתקים: עד 9999 דפים.
זום: 25%-400%.
מזין נייר דו צדדי (פידר): 100 דף במשקל 50-200 גר'.
מהירות צילום ראשון: 3.1 שניות.
תכולת נייר מובנית: 2150 דפים.
משקל נייר: 40-244 גרם.
זיכרון:  GB + HDD 60 GB2.
צילום/הדפסה דו צדי (דופלקס) מובנה.

הדפסה:

רזולוציה: 2400 / 600 DPI.
קישוריות: כרטיס רשת USB.
שפת מדפסת: 6PCL .
מערכות הפעלה: .Windows, Mac, UNIX

סריקה:

מהירות סריקה 95 דף לדקה.
רזולוציה 600 / 600 DPI.
יעד דואר אלקטרוני:  .FTP / SMB / BOX
פורמט סריקה: .FTP, TIFF,XPS

תוספות אפשריות:

יחידת גימור עם הידוק.
יחידות חירור וקיפול ליחידת הגימור.
יחידת נייר מורחבת ("בנק") ל- 4,500 דף A4.
יחידת נייר מורחבת ("בנק") ל- 4,000 דף A3 +.