Develop Ineo 458e/558e תכונות עיקריות:

מכונת צילום/הדפסה/סריקה מקצועית להיקפי עבודה גדולים.

  • גודל הדפסה A5-A3
  • מהירות הדפסה 45/55 דפים לדקה
  • 2 מגשי נייר ל- 500 דף + בייפס 150 דף
  • מס’ העתקים בצילום – עד 9,999
  • זום 25%-400%
  • דופלקס
  • חיבור רשת מובנה
  • סריקה צבעונית למייל / רשת
  • מהירות סריקה עד ל- 110 דפים לדקה
  • אופציות: כרטיס פקס, מגשי נייר, יחידות גימור