Konica Minolta bizhub C452 (צבע)

השכרת מכונת צילוםתכונות עיקריות:

מכונת צילום בצבע מקצועית הכוללת, הדפסה וסריקה ברשת, פידר ודופלקס. משקל נייר עד ל- 300 גרם.

מהירות צילום/הדפסה:
צבע: 45 העתקים בדקה 4A (חד צדדי/דו צדדי).
שחור לבן: 45 העתקים בדקה 4A (חד צדדי/דו צדדי).
מהירות סריקה: עד 78 דף A4 בדקה, 600X600 DPI.
מהירות צילום ראשון: 4.8 שניות ש/ל, 6 ש' צבע.
גודל נייר מרבי לצילום: + 3A.
תכולת נייר עד 3650 דף הכוללת:
2 מגירות ל- 500 דפים כ"א ל- A3
2 מגירות לדפי A4 לסה"כ 2,500 דפים.
מגש מעקף ל- 150 דף, לנייר במשקל עד 300 גר'.
דיסק קשיח 250GB.
זיכרון: 2048 MB זיכרון סטנדרטי.
רזולוציה להדפסה עד 1800 / 600 DPI.
צילום רצוף: 9999 העתקים בלחיצה אחת.
עדשת זום מעולה: 25%-400%, מאפשר גם התאמת זום אוטומטי.
צילום והדפסה דו- צדדי.
מזין נייר (פידר) דו צדדי.