LEXMARK CX725DE (צבע)

מדפסת משולבת דגם LEXMARK CX725DE (צבע)תכונות עיקריות:

מכשיר משולב בצבע ובשחור לבן, חדשני ומשוכלל, הכולל צילום, הדפסה, פקס וסריקה.

מהירות צילום/הדפסה בצבע ובשחור לבן: 47 עותקים בדקה.

זמן עד לקבלת העתק ראשון בשחור לבן: עד 6.5 שניות.

זמן עד לקבלת העתק ראשון בצבע: עד 7 שניות.
מהירות סריקה: עד 60 צדדים בדקה.
רזולוציית צילום/הדפסה: 1200X1200 DPI

איכות הדפסה בצבע: 4800CQ (600X2400 DPI)

רזולוציה בסריקה בשחור לבן: 600X600 DPI

רזולוציה בסריקה בצבע: 600X600 DPI
מעבד: 1.2GHz quad-core
זיכרון: 2048 מגה-בייט.
תמיכה בכל מערכות ההפעלה למחשבים
כרטיס רשת מובנה – סריקה לרשת ולאי-מייל

חיבור USB

תכולת פידר: 50 דפים

תכולת מגירה: 500 דפים
תכולת מזין מעקף: 100 דפים
מגש יציאה עד ל- 300 דפים
צילום/הדפסה דו צדי מובנה (דופלקס)
דופלקס ל- 100 דפים
מסך מגע צבעוני גדול "7

תכולת טונר ראשוני בצבע/שחור לבן: כ- 7,000 העתקים בכיסוי 5%

תכולת טונר מלא שחור: 25,000 העתקים  בכיסוי 5%

תכולת טונר מלא בצבע (אדום, כחול, צהוב): 16,000 העתקים  בכיסוי 5%

 

תוספות אפשריות:

מגירות נייר.