LEXMARK MX722DEתכונות עיקריות:

שילוב של צילום, הדפסה, פקס וסריקה בצבע במכשיר אחד חזק במיוחד.

מהירות צילום/הדפסה: 66 עותקים בדקה.
מהירות סריקה: עד 150 צדדים בדקה.
רזולוציית צילום/הדפסה: 1200X1200 DPI
רזולוציה בסריקה: 600X600 DPI .
מעבד: ליבה כפולה 1.2 גיגה-הרץ.
זיכרון: 2048 מגה-בייט.
תמיכה בכל מערכות ההפעלה למחשבים.
כרטיס רשת מובנה – סריקה לרשת ולאי-מייל, בצבע.
מגירה ל- 500 דפים.
מזין מעקף ל- 100 דפים.
מגש יציאה ל- 500 דפים.
צילום/הדפסה דו צדי מובנה (דופלקס) בהדפסה ובצילום.
דופלקס ל- 100 דפים.
מסך מגע צבעוני ענק בגודל "7.

תוספות אפשריות:

מגירות נייר.