תפעול נכון של תקלת מדפסת דף לא נגרף ממגש הדפיםשימוש במדפסות הוא שימוש אקוטי וחשוב לכל בית עסק וגם בבתים פרטיים. בלעדי מדפסת, לא ניתן להדפיס דפים, לצלם דפים, וחשוב לזכור שכיום יש שימוש במדפסות משולבות המעניקות גם שירותי פקסימילה וסריקה. בית עסק אינו יכול לתפקד כראוי בלעדי מדפסת וזאת למרות וחרף הניסיון להפוך לעולם ירוק יותר בשילוב היכולות של הרשת האינטרנטית. החיים עם מדפסת, כמו כל מכשיר אלקטרוני אחר, מלאי תקלות. לעיתים, התקלות יהיו תקלות שניתן לפתור באופן עצמאי ולעיתים יהיה צורך בטכנאי. אחת התקלות השכיחות היא דף שאינו נגרף ממגש הדפים, מה עושים וכיצד פותרים באופן עצמאי? על כך ועוד, בשורות הבאות…

המדפסת, הלא היא מכונת צילום, בעלת מספר מנגנונים ובין אלו זה שנרצה להתרכז בו והוא מנגנון גריפת הדפים על מנת שיהיה למדפסת על מה לצלם או להעתיק. ישנם מספר גורמים שכיחים לתקלת אי גריפה ובין אלו נמצא את שחיקתו של גלגל הגריפה (מיסב שבור), יציאת מכסה בית הגלגל או תזוזה של לשונית הפרדת הדפים ממקומה.

פותרים את התקלה

להלן שלבי פתירת תקלת אי גריפת דפים, עקבו אחריהם ובדקו האם הצלחתם לפתור את הבעיה בעזרת הדפסת ניסיון. באם הכל הסתדר, חייכו והמשיכו ביומכם, במידה ולא הזמינו טכנאי והשתדלו להזמין טכנאי מוסמך.

  • הוציאו את מגירת הדפים ממקומה ובחנו אותה, בדקו שהכל במקום ואינו שבור.
  • אתרו את גלגל הגריפה ובחנו אותו. יש לוודא כי הוא אכן מסתובב באופן חלק ובלי מפריע, בדקו שאינו שחוק ושהוא אכן בצורתו המקורית והיא עגלגלה, וכמובן בדקו שכל המסבים תקינים.
  • אתרו את לשונית גריפת הדפים (תפקידה הייעודי הוא הפרדת הדפים על מנת שיגרף דף יחיד בכל פעם, ובדקו שהיא שלמה וממוקמת מעל בית גלגל הגריפה.
  • במידה והכל תקין בלשונית ההפרדה, בחנו את בית הגלגל עצמו וודאו שהוא יושב במקום שלו ולא קפץ החוצה.
  • במידה ויש חלק חסר השלימו אותו ובמידה ויש חלק שבור החליפו אותו.
  • כעת, החזירו את מגירת הדפים למקום ובצעו הדפסת ניסיון.

לסיכום, טרם מתקשרים לטכנאי בשל תקלת אי גריפת דפים, בצעו את סדר הפעולות אשר תואר לעיל ובצעו הדפסת ניסיון. לא מעט פעמים, תוכלו לפתור תקלות רבות לבד ולכן מומלץ להמתין רגע עם השיחה לטכנאי. בכל אופן, הקפידו על תחזוקה שוטפת ונכונה של המדפסת ועדכנו אותה כאשר מתעורר הצורך.