362/Konica Minolta bizhub 282

השכרת מכונות צילום משולבת
  תכונות עיקריות:

  מכונת צילום הכוללת הדפסה וסריקה ברשת, פידר ודופלקס.

  מהירות צילום 28/36 דפים בדקה (4A).
  גודל נייר (מקור והעתק) מרבי לצילום: 3A.
  2 מגירות נייר ל- 500 דפים כ"א, עד לגודל 3A.
  מגש הזנה ידנית עד ל- 150 דפים ועד גודל 3A.
  מיון דיגיטלי (שתי וערב).
  כרטיס מדפסת וסריקה ברשת מובנה.
  רזולוציה: 600 DPI.
  זיכרון: 192 MB.
  עדשת זום מעולה – 25% – 400%.
  בחירת גודל נייר אוטומטית והתאמת זום אוטומטית.
  יעד סריקה: FTP/SMB/MAIL BOX.
  מהירות סריקה עד 70 דפים בדקה (700dpi).
  מזין נייר אוטומטי דו צדדי (פידר דופלקס), עד 80 דפים.
  צילום/הדפסה דו צדדי מובנה (דופלקס).

  תוספות אפשריות:

  מגירות נייר.
  ארונית מקורית.
  יחידת פקס.