Konica Minolta bizhub PRO 950

Konica Minolta bizhub PRO 950
   תכונות עיקריות:

  מכונת צילום תעשייתית, מקצועית, הכוללת חיבור מלא לרשת ומסך מגע צבעוני גדול.

  צילום:

  מהירות צילום/הדפסה: 95 דפים לדקה.
  גודל נייר: .A6, A5, A4,A3. 100x140mm – 314-460mm
  רזולוציה: 600 / 600 DPI.
  העתקים: עד 9999 דפים.
  זום: 25%-400%.
  מזין נייר דו צדדי (פידר): 100 דף במשקל 50-200 גר'.
  מהירות צילום ראשון: 3.1 שניות.
  תכולת נייר מובנית: 2150 דפים.
  משקל נייר: 40-244 גרם.
  זיכרון:  GB + HDD 60 GB2.
  צילום/הדפסה דו צדי (דופלקס) מובנה.

  הדפסה:

  רזולוציה: 2400 / 600 DPI.
  קישוריות: כרטיס רשת USB.
  שפת מדפסת: 6PCL .
  מערכות הפעלה: .Windows, Mac, UNIX

  סריקה:

  מהירות סריקה 95 דף לדקה.
  רזולוציה 600 / 600 DPI.
  יעד דואר אלקטרוני:  .FTP / SMB / BOX
  פורמט סריקה: .FTP, TIFF,XPS

  תוספות אפשריות:

  יחידת גימור עם הידוק.
  יחידות חירור וקיפול ליחידת הגימור.
  יחידת נייר מורחבת ("בנק") ל- 4,500 דף A4.
  יחידת נייר מורחבת ("בנק") ל- 4,000 דף A3 +.