Develop Ineo 558e
  תכונות עיקריות

  מכונת צילום/הדפסה/סריקה מקצועית להיקפי עבודה גדולים.

   

  • גודל הדפסה: A5-A3
  • מהירות הדפסה: 45/55 דפים לדקה
  • 2 מגשי נייר ל- 500 דף + בייפס 150 דף
  • מס’ העתקים בצילום: עד 9,999
  • זום: 25%-400%
  • דופלקס
  • חיבור רשת: מובנה
  • סריקה צבעונית למייל / רשת
  • מהירות סריקה: עד ל- 110 דפים לדקה
  • אופציות: כרטיס פקס, מגשי נייר, יחידות גימור