Konica Minolta bizhub C454 (צבע!)

Konica Minolta C454e/C554eתכונות עיקריות:

מכונת צילום בצבע מקצועית הכוללת, הדפסה וסריקה ברשת, פידר ודופלקס. 

מהירות צילום/הדפסה: 45 העתקים בדקה 4A (חד צדדי/דו צדדי).
רזולוציה בצילום: 600X600 DPI.
רזולוציה בהדפסה: 1,200 / 1,200 DPI.
מהירות סריקה: 80 דף A4 בדקה.
רזולוציה בסריקה: 600X600 DPI.
מהירות לקבלת צילום ראשון: 4.6 שניות ש/ל, 5.5. ש' צבע.
גודל נייר מרבי לצילום: + 3A.
תכולת נייר סטנדרטית: 2 מגירות ל- 500 דפים כ"א ל- A3.
מגש  מעקף ל- 150 דף, לנייר במשקל עד 300 גר'.

זיכרון: 2GB זיכרון סטנדרטי.
דיסק קשיח: 250GB.
צילום רצוף: 9999 העתקים בלחיצה אחת.
עדשת זום מעולה: 25%-400%, מאפשר גם התאמת זום אוטומטי.
צילום והדפסה דו- צדדי.
מזין נייר (פידר) דו צדדי.
ניהול משתמשים: צילום והדפסה בקוד, עד 1000 סיסמאות.
תמיכה בכל מערכות ההפעלה למחשבים.
חיבור לרשת ול- USB.
ארונית מקורית.

תוספות אפשריות:

יחידות גימור, כרטיס פקס