BROTHER FAX 2840

Fax-2840-web
  תכונות עיקריות:

  מכשיר פקס מקצועי למשרד

  מהירות מודם: 33,600 bps
  22 זיכרונות לחיוג בלחיצה אחת.
  200 זיכרונות לחיוג מהיר, שידור לתפוצה

  חיוג ל- 8 קבוצות
  מזין מסמכים אוטומטי עד 20 דפים
  מגירת נייר ל- 250 דפים
  זיכרון פנימי ל- 400 מסמכים שליחה/קבלה

  זיכרון פנימי 16MB

  רזולוציה עד 300X600dpi
  העתקת מסמכים זריזה עד 20 דפים בדקה.

  טונר ראשוני ל- 1000 דפים.
  TN-2210 טונר עד 1200 דפים ב- 5% כיסוי.
  TN-2220 טונר עד 2600 דפים ב- 5% כיסוי.
  DR-2200 תוף עד 12,000 דפים.