Konica Minolta bizhub C454 (צבע!)

Konica Minolta C454e/C554e
  תכונות עיקריות:

  מכונת צילום בצבע מקצועית הכוללת, הדפסה וסריקה ברשת, פידר ודופלקס. 

  מהירות צילום/הדפסה: 45 העתקים בדקה 4A (חד צדדי/דו צדדי).
  רזולוציה בצילום: 600X600 DPI.
  רזולוציה בהדפסה: 1,200 / 1,200 DPI.
  מהירות סריקה: 80 דף A4 בדקה.
  רזולוציה בסריקה: 600X600 DPI.
  מהירות לקבלת צילום ראשון: 4.6 שניות ש/ל, 5.5. ש' צבע.
  גודל נייר מרבי לצילום: + 3A.
  תכולת נייר סטנדרטית: 2 מגירות ל- 500 דפים כ"א ל- A3.
  מגש  מעקף ל- 150 דף, לנייר במשקל עד 300 גר'.

  זיכרון: 2GB זיכרון סטנדרטי.
  דיסק קשיח: 250GB.
  צילום רצוף: 9999 העתקים בלחיצה אחת.
  עדשת זום מעולה: 25%-400%, מאפשר גם התאמת זום אוטומטי.
  צילום והדפסה דו- צדדי.
  מזין נייר (פידר) דו צדדי.
  ניהול משתמשים: צילום והדפסה בקוד, עד 1000 סיסמאות.
  תמיכה בכל מערכות ההפעלה למחשבים.
  חיבור לרשת ול- USB.
  ארונית מקורית.

  תוספות אפשריות:

  יחידות גימור, כרטיס פקס