LEXMARK MFC MX511DE

מדפסת משולבת דגם LEXMARK MFC MX511DEתכונות עיקריות:

שילוב של צילום, הדפסה, פקס וסריקה בצבע במכשיר רב שימושי אחד.

מהירות צילום/הדפסה: 42 עותקים בדקה.
מהירות הדפסה דופלקס: 21 צדדים בדקה.
זמן לקבלת צילום ראשון: 6.5 שניות.
מהירות סריקה ש/ל: 43 צדדים בדקה. בצבע 19 דפים בדקה.
מהירות סריקה בדופלקס ש/ל: 19 צדדים בדקה. בצבע: 9 צדדים בדקה.
טווח הקטנההגדלה: 25% – 400%.
רזולוציית צילום/הדפסה: 1200X1200 DPI.
מעבד: 800 מגה-הרץ.
טיפול בנייר (מובנה):
מזין נייר אוטומטי (פידר) ל- 50 דפים.
דופלקס.
מגירת נייר ל- 250 דפים.
מגש יציאת נייר ל- 150 דפים.
תמיכה בכל מערכות ההפעלה למחשבים.
סריקה לרשת ולאי-מייל.
כרטיס רשת מובנה.
צג מגע צבעוני.

תוספות אפשריות:

מגירות נוספות.