Konica Minolta bizhub 283/363

מכונות צילום להשכרהתכונות עיקריות:

מכונה משולבת הכוללת צילום, הדפסה, סריקה בצבע, חיבור לרשת, פידר, דופלקס וארונית מקורית.

מהירות צילום/הדפסה: 28/36 דפים בדקה.
גודל נייר (מקור והעתק) מרבי לצילום: A3
2 מגירות נייר ל- 500 דפים כ"א.
מגש הזנה ידנית עד ל- 150 דפים.
משקל נייר: 60-210 גר'.
כרטיס מדפסת וסריקה ברשת, מובנה.
רזולוציה: 600 DPI.
זיכרון: 2,048 MB.
עדשת זום מעולה 25% – 400%.
בחירת גודל נייר אוטומטית והתאמת זום אוטומטית.
קישוריות: USB 2.0, כרטיס רשת.
שפת מדפסת: PCL6, Post Script.
מערכות הפעלה: MAC, Windows.
יעד סריקה: FTP/SMB/MAIL BOX/Twain .
מהירות סריקה עד 70 דפים בדקה (600dpi).
פורמט סריקה: FTP/TIFF.
מזין נייר אוטומטי דו צדדי (פידר דופלקס), עד 80 דפים.
צילום/הדפסה דו צדדי מובנה (דופלקס).

תוספות אפשריות:

מגירות נייר נוספות.
יחידת פקס.
תוספת זיכרון פנימי.
הוספת הארד דיסק 40 GB.
יחידת גימור (פינישר, הידוק וחירור).