Konica Minolta bizhub C450i

מכונת צילום דגם c450iמכונת צילום בצבע הכוללת, הדפסה וסריקה ברשת, פידר ודופלקס. 

מהירות צילום/הדפסה: 45 העתקים בדקה 4A (חד צדדי/דו צדדי).
מהירות סריקה: עד 140 דף A4 בדקה, 600X600 DPI.
מהירות צילום ראשון: 3.3 שניות .
גודל נייר מרבי לצילום: .
תכולת נייר עד 3650 דף הכוללת:
2 מגירות ל- 500 דפים כ"א ל- A3
1 מגירה לדפי A4 לסה"כ 2,500 דפים.
מגש מעקף ל- 150 דף, לנייר במשקל עד 300 גר'.
דיסק קשיח 250GB.
זיכרון: 8 MB זיכרון סטנדרטי.
רזולוציה להדפסה עד 1800 / 600 DPI.
צילום רצוף: 9999 העתקים בלחיצה אחת.
עדשת זום מעולה: 25%-400%, מאפשר גם התאמת זום אוטומטי.
צילום והדפסה דו- צדדי.
מזין נייר (פידר) דו צדדי.

תוספות אפשריות: יחידת גימור (פינישר), כרטיס פקס