BROTHER FAX 8360P

BROTHER FAX 8360Pתכונות עיקריות:

מכשיר פקס מקצועי למשרד.

מהירות מודם: 33,600 bps.
32 זכרונות לחיוג בלחיצה אחת.
200 זכרונות לחיוג מהיר, שידור לתפוצה.
מזין מסמכים אוטומאטי עד 30 דפים.
מגירת נייר ל- 250 דפים.
זיכרון פנימי ל- 500 מסמכים שליחה/קבלה.
העתקת מסמכים זריזה עד 14 דפים בדקה.
TN-6300 טונר עד 3,000 דפים ב- 5% כיסוי.
TN-6600 טונר עד 6,000 דפים ב- 5% כיסוי.
DR-6000 תוף עד 20,000 דפים.