LEXMARK CS725DE (צבע)

מדפסת לייזר LEXMARK CS725DE
  תכונות עיקריות

  מדפסת לייזר צבעונית, משוכללת, איכותית ומהירה.
  מ
  הירות הדפסה: 47 עמודים לדקה.
  גודל נייר:  A4
  איכות הדפסה: 4800CQ
  מעבד: 1200 מגה הרץ
  זיכרון סטנדרטי: 1024 מגה בייט
  קיבולת נייר: מגירה ל 500 דפים + מגש ל- 100 דפים

  אפשרות למגירות נייר נוספות ל- 500 דפים עד 2,300 דפים

  כרטיס רשת

  דופלקס מובנה

  תמיכה בכל מערכות ההפעלה למחשבים