BROTHER FAX 2840

Fax-2840-webתכונות עיקריות:

מכשיר פקס מקצועי למשרד

מהירות מודם: 33,600 bps
22 זיכרונות לחיוג בלחיצה אחת.
200 זיכרונות לחיוג מהיר, שידור לתפוצה

חיוג ל- 8 קבוצות
מזין מסמכים אוטומטי עד 20 דפים
מגירת נייר ל- 250 דפים
זיכרון פנימי ל- 400 מסמכים שליחה/קבלה

זיכרון פנימי 16MB

רזולוציה עד 300X600dpi
העתקת מסמכים זריזה עד 20 דפים בדקה.

טונר ראשוני ל- 1000 דפים.
TN-2210 טונר עד 1200 דפים ב- 5% כיסוי.
TN-2220 טונר עד 2600 דפים ב- 5% כיסוי.
DR-2200 תוף עד 12,000 דפים.